PIŁKA NOŻNA

Sprawność fizyczna jest nie tylko jednym z najważniejszych kluczy do zdrowego ciała jest podstawą dynamicznej i twórczej aktywności intelektualnej

John F. Kennedy

pilka

Wychowanie fizyczne w szkole nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych młodzieży, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Uczniowie Ci pragną poświecić swój wolny czas aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

Znając potrzeby rozwojowe uczniów naszej szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje szkoła wybrałem piłkę nożną. Proces nauczania gry w piłkę nożną jest niezmiernie złożony i trudny. Jednak piłka nożna jest grą opartą na elementach technicznych i taktycznych, co z kolei może stanowić doskonałą odmianę zabawy i urozmaicenie czasu wolnego. Piłka nożna zawiera naturalne formy biegu, skoku, rzutu, rozwija szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Ważnymi cechami tej dyscypliny sportowej jest zespołowość oparta na przejmowaniu odpowiedzialności, rozwijaniu możliwości własnej inicjatywy jak i zdyscyplinowanie swojej działalności.

Naszym głównym celem jest:

  1. Propagowanie sportu jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo.
  2. Kreowanie właściwych postaw uczestnika zajęć sportowych, budowanie przyjaznego podejścia do innych uczestników projektu, propagowanie właściwego modelu zawodnika.
  3. Propagowanie właściwych postaw zgodnych z prawem i normami społecznymi, w duchu idei „fair play”.
  4. Zredukowanie poziomu agresji i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie młodym ludziom udziału w różnych formach aktywności fizycznej.
  5. Zapewnienie młodym osobom możliwości rozszerzania swoich wiadomości z gier zespołowych.
  6. Kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności ludzkiej

Sekcja piłki nożnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym istnieje od 2004 roku. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas Gimnazjum. Sportowe zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, która bardzo chętnie w nich uczestniczy i w pełni zaspakaja potrzeby ruchu. Uczniowie mogą także osiągnąć wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie z innymi szkołami na poziomie powiatu, województwa i kraju.

Trenerem sekcji jest pan Arkadiusz Mazurek.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status