WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice !

Zawieszenie zajęć w Ośrodku zostało wydłużone do 10 kwietnia 2020 r.

Od 25 marca 2020 r. obowiązują nowe przepisy, które obligują nas do realizowania zdalnie nowego materiału nauczania. Nasza szkoła realizuje na czas zawieszenia lekcji nauczanie zdalne. Staramy się każdemu uczniowi i rodzicom zapewnić możliwość konsultacji z nauczycielami uczącymi. Wychowawcy Państwa dzieci prześlą informacje o terminach i formach tych konsultacji oraz uporządkowany sposób przekazywania materiałów do pracy zdalnej. Wszelkie materiały do pracy zdalnej nauczyciele będą przesyłali w dniu wyznaczonym przez wychowawcę klasy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status