UWAGA

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie informuje, że w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz za zgodą organu prowadzącego, wydaną na podstawie §18 ust.2.pkt 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r nr 6 poz. 69 z późn. zm.) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, opiekuńcze, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia z programu „Za Życiem” zostają zawieszone w okrasie od 26.03.2020r. do 10.04.2020r.

O wszelkich zmianach i podjętych decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status