Koło sportowe – Koszykówka

Uczestnictwo w zajęciach kształtuje w wychowankach postawę prozdrowotną, ukazuje możliwości zagospodarowania czasu wolnego, dostarcza wielu przeżyć, rozwija zasadę „fair play”
i wdraża do systematycznego uprawiania sportu. Zajęcia sportowe przeznaczone są dla uczniów z gimnazjum, ZSZ i PDP ale przede wszystkim dla tych  którzy  uwielbiają się ruszać i mile spędzać czas poza domem i ekranem komputera. Na zajęciach  wszechstronnie rozwijamy swój organizm, uczniowie osiągają możliwie najwyższy poziom sprawności fizycznej. Zajęcia pozalekcyjne z piłki koszykowej umożliwiają podniesienie sprawności fizycznej i nabycie umiejętności techniczno – taktycznej z zakresu koszykówki.

Zadaniem kółka sportowego jest „zarażanie” dzieci pasją do  aktywności fizycznej. Nie wynik sportowy jest najważniejszy ale  znalezienie pasji i talentu wśród jak największej ilości dzieci to podstawowe zadanie tych zajęć.

CELE GŁÓWNE:

  1. Poznanie przez ucznia własnych uzdolnień motorycznych oraz możliwości ich rozwijania.
  2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
  3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
  4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i współdziałania w grupie.
  5. Wzbogacenie uczniów w wiadomości dotyczące przepisów gier sportowych.
  6. Nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki.

Opiekun: Paweł Czystowski
Miejsce spotkań: sala gimnastyczna, boisko szkolne, siłownia.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status