KOŁO CZYTELNICZE „MOLIKI KSIĄŻKOWE”

Moliki książkowe” to koło czytelnicze dla dzieci z klas I-III u.s. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie. Program zakłada
budzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych, kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy, budzenie ciekawości poznawczej oraz rozwijanie twórczej inwencji i fantazji dzieci.

Koło czytelnicze proponuje:

  • czytanie słuchaczom utworów literatury dziecięcej;

  • inscenizowanie utworów jak również oglądanie przedstawień teatralnych dla najmłodszych;

  • zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne;

  • zajęcia z udziałem rodziców i zaproszonych gości.


opiekun koła: Monika Kiszczak

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status