J.POLSKI

PRÓBNY ARKUSZ EGZAMINACYJNY 2018.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY 2019.

PRÓBNY ARKUSZ EGZAMINACYJNY MARZEC – KWIECIEŃ 2020

ARKUSZ ODPOWIEDZI I ZADANIE 22 (WYPRACOWANIE)

Zadanie 22.
Dokładnie przeczytaj każdy z podanych tematów.
Podejmij decyzję, na który temat napiszesz wypracowanie.
Pamiętaj!
Musisz napisać wypracowanie tylko na jeden z podanych tematów: temat 1. lub temat 2.
Temat 1.
Napisz rozprawkę na temat, czy książka może sprawić radość. W swoich rozważaniach odnieś się do lektury obowiązkowej. Pisz zgodnie z tematem i planem. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 60 wyrazów.

Pisz zgodnie z planem:

  • we wstępie przedstaw swoje stanowisko na ten temat,
  • w rozwinięciu uzasadnij, dlaczego tak uważasz, i swoje uzasadnienie potwierdź przykładem z lektury obowiązkowej,
  • w zakończeniu napisz wniosek, jaki wynika z całej Twojej wypowiedzi.

Temat 2.
Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów Kamieni na szaniec.
Pisz zgodnie z tematem i planem. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 60 wyrazów.


Pisz zgodnie z planem:

  • we wstępie przedstaw bohatera wybranego przez Ciebie,
  • w rozwinięciu przedstaw i opisz spotkanie, w którym udział wziął
    wybrany bohater,
  • wprowadź co najmniej pięć elementów spośród podanych: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, moment najwyższego napięcia, dialog, monolog, wspomnienie przeszłości,
  • w zakończeniu podsumuj swoją wypowiedź.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status