ZOOM NATURA W JANOWIE LUBELSKIM

Dnia 27 kwietnia 2017 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli w wycieczce do Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Głównym celem wyjazdu było doskonalenie umiejętności obserwacji otaczającej nas przyrody z zachowaniem zasad jej ochrony.

Zwiedziliśmy  laboratoria edukacyjne, w których  za pomocą nowoczesnych środków przekazu poznaliśmy ciekawostki  ze świata  przyrody. Dzięki zaawansowanym multimediom, przybliżono nam najważniejsze zagadnienia z zakresu botaniki i zoologii. Pod specjalnie zaprojektowanymi soczewkami
i kamerami  mogliśmy zajrzeć w niewidziane gołym okiem tajniki natury. W „Laboratorium Awifauny i Troposfery” przedstawiono nam  bogactwo awifauny janowskiej, zasady aerodynamiki
i niezwykłe zjawiska atmosferyczne. Poznaliśmy rodzaje ptaków oraz ich zwyczaje. Część poświęcona troposferze zawierała  prezentacje zjawisk zachodzących w najcieńszej warstwie atmosfery. „Laboratorium Recyklingu i Energii” koncentruje się na tematach energii i recyklingu. Uzyskaliśmy  informacje na temat różnych rodzajów źródeł energii oraz sposobów  jej wykorzystania: budowy elektrowni wodnej, czy mechanizmów działania elektrowni wiatrowych. Drugim tematem przewodnim ekspozycji był recykling i kształtowanie postaw proekologicznych. Byliśmy zachwyceni  ścianą i stolikiem  z odpadów, mozaiką z odzyskanego szkła, ekologiczną elewacją.
Następnie wzięliśmy udział w  warsztatach „Egzotyczne zwierzaki” oraz „Zjawiska atmosferyczne
i geologiczne”.
Dzięki prezentacji żywych zwierząt, nauczyliśmy  się rozpoznawania poszczególnych gatunków, poznaliśmy ich cechy charakterystyczne, budowę ciała, zwyczaje i preferencje żywieniowe. Najbardziej odważni uczniowie mogli głaskać i brać na ręce prezentowane zwierzęta.
Warsztat edukacyjny „Zjawiska atmosferyczne i geologiczne” przybliżył nam mechanizmy powstawania zjawisk atmosferycznych: tęczy, trąby powietrznej oraz geologicznych: wulkanu, bagna itp. Uświadomiono nam również jak ogromny wpływ na życie człowieka mają zjawiska występujące w świecie natury.