ZESPÓŁ TANECZNY ,,MARZENIE”

Początki zespołu tanecznego ,, Marzenie” sięgają 1993 roku, kiedy to p. Agnieszka Fiszer zebrała grupę chętnych uczniów i rozpoczęła systematyczne treningi ludowych układów tanecznych. Pierwsze występy dzieci głównie były przeznaczone dla społeczności szkolnej i rodziców.

W następnych latach zmienił się charakter i styl pracy zespołu. Wyznaczono nowe zadania i opracowano program pracy z dziećmi, którego nadrzędnym celem było aktywne spędzenie wolnego czasu.

W 1995 roku zakupiono materiał na stroje ludowe, w których do dzisiaj występują członkowie zespołu.

Obecnie zespół taneczny skupia młodych tancerzy wieku od 11 do 17 lat. Jego opiekunami i instruktorami są panie : Agnieszka Fiszer i Agnieszka Derkaczewska. Zajmują się one także choreografią, doborem kostiumów i oprawą muzyczną. Młodzi tancerze corocznie uczestniczą w wielu festiwalach i konkursach tanecznych o zasięgu rejonowym i wojewódzkim ( Świdnik, Tomaszów Lubelski, Krasnystaw ). Swoimi występami uświetniają niemalże wszystkie imprezy szkolne. Reprezentują ośrodek biorąc udział w imprezach powiatowych ( Eurobiegi, konkurs MARCE DANCE).

Tradycją zespołu jest udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w KDK.

Prawdziwym sukcesem zespołu był udział w projektach: Folklor Ziemi Naszej, oraz Wymianie Młodzieży polsko – szwedzkiej realizowanej w ramach projektu ,, Taniec bez granic” , której celem był rozwój zainteresowań młodzieży tańcem, piosenką, kulturą własną innych krajów oraz współpraca i integracja.

Zespół swoimi występami wzbudza duże zainteresowanie. Zdobywa wiele nagród i wyróżnień.