Zamknięcie szkół przedłużone do 24 maja 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o przedłużeniu zamknięcia szkół do 24 maja.
Od 16 do 18 czerwca przewiduje się przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów. Mamy czas na to, aby przygotować się do egzaminów. Oczywiście, w związku z tym, uczniowie naszej szkoły kontynuują naukę w formie zdalnej. Przypominam, że nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji.

Dyrektor Ośrodka

Piotr Gontarz