Zamknięcie szkół przedłużone do 24 maja 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o przedłużeniu zamknięcia szkół do 24 maja.
Od 16 do 18 czerwca przewiduje się przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów. Mamy czas na to, aby przygotować się do egzaminów. Oczywiście, w związku z tym, uczniowie naszej szkoły kontynuują naukę w formie zdalnej. Przypominam, że nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji.

Dyrektor Ośrodka

Piotr Gontarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status