ZAJĘCIA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Wiele ciekawych propozycji do pracy z dziećmi znajdziecie Państwo w zakładkach: Gry i zabawy edukacyjne, Zajęcia świetlicowe, Trening Umiejętności Społecznych, Terapie, Zajęcia logopedyczne, Zajęcia rozwijające kreatywność.