ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Drodzy Rodzice. W razie pytań, wątpliwości czy problemów zachęcam do kontaktu ze mną. Adres e-mail: kasia.mielnickasosw@gmail.com

Ćwiczenia należy wykonywać kilka razy dziennie po kilka minut (3-10). Bardzo proszę nie przeciążać dzieci zbyt częstym i intensywnym treningiem aparatu artykulacyjnego,  aby się nie zniechęciły.
Życzę miłej zabawo-terapii.

Ćwiczenie umiejętności rozumienia komunikatów słownych.

Określenia rzeczowników

Ćwiczenia funkcji poznawczych i językowych

Ćwiczenia funkcji poznawczych i językowych

Ćwiczenia doskonalące zdolność rozumienia tekstów

Ćwiczenie lewej półkuli mózgu – sekwencje

Logopedyczne dawniej i dziś

Związki frazeologiczne

Logopedyczne synonimy

Ćwiczenie myślenia językowego

Logo-rysowanie

Ćwiczenia językowe

Ćwiczenie myślenia pojęciowego

Ćwiczenia myślenia pojęciowego

Ogólnomózgowe ćwiczenia neurologopedyczne

Ćwiczenia neurologopedyczne

Smaczne ćwiczenia neurologopedyczne

Ćwiczenie myślenia językowego

  Ćwiczenia stymulujące funkcje językowe

Opis podanych wyrazów

Ćwiczenia poznawczo-językowe

Dokończ nazwę

Ćwiczenia funkcji językowo-poznawczych

Zabawa kolorowe piórka

Ćwiczenia językowo-poznawcze

Stymulacja funkcji językowych oraz procesów poznawczych

Ćwiczenia artykulacyjno-językowe

Ćwiczenia artykulacyjno-językowe

Ćwiczenia artykulacyjno-językowe

Memory logopedyczne

  Neurologopedia – zdania z lukami

Wyrazy z lukami 

Wykreślanka

Wyrazy trzysylabowe

Logosensoryka z wykorzystaniem zmysłu smaku

Sylabiaki

Patriotyczna rozsypanka wyrazowa

Neurologopedia – patriotyczne zagadki

Wiosenna rozsypanka wyrazowa

Logosensoryka

Wiosenne zagadki

Ćwiczenia językowe – części mowy

Ćwiczenie kompetencji językowej. Zdania z błędem

Prawda czy fałsz? 

Neurologopedia – wyraz w wyrazie

Kategoryzacja wyrazów

Neurologopedia – skojarzenia

Neurologopedia – budowanie zdań, czytanie i pisanie

Masaż neurologopedyczny w domu

Neurologopedia – słuch fonemowy

Życzenia świąteczne

Ćwiczenie logicznego myślenia – wielkanocne zagadki

Neurologopedia – wierszyk o Wielkanocy 

Neurologopedia – polisensoryczne doznawanie i nazywanie świata

Ćwiczenie sprawności językowej oraz funkcji poznawczych – tworzymy liczbę mnogą dla rzeczowników

Ćwiczenia na koncentrację uwagi oraz umiejętność pisania i czytania

Terapia neurologopedyczna – synonimy

Antonimy

Ćwiczenia językowe

Terapia neurologopedyczna – ćwiczenia sensoryczne


PROPOZYCJA ĆWICZEŃ USPRAWNIAJĄCYCH APARAT ARTYKULACYJNY – JĘZYK, WARGI, PODNIEBIENIE, POLICZKI.

Ćwiczenia i zabawy oddechowe stanowią ważny element w terapii neurologopedycznej dziecka. Oddychanie to czynność fizjologiczna niezbędna do życia i prawidłowego mówienia. Nieprawidłowy oddech wpływa niekorzystanie na wymowę.

Ćwiczenia oddechowe należy rozpocząć od ćwiczeń łatwych, w czasie których dziecko bawi się oddechem. Stopniowo przechodzimy do ćwiczeń trudniejszych, które można połączyć z elementami gimnastyki lub ćwiczeniami fonacyjnymi.

Ćwiczenia oddechowe powinno się wykonywać systematycznie, najlepiej raz lub dwa razy w ciągu dnia po kilka minut, wykorzystując różne formy aktywności.

Propozycja zabaw/ćwiczeń oddechowych do wykorzy stania w domu.

Propozycja ćwiczeń percepcji słuchowej w ramach zdalnego nauczania.

K. Mielnicka