XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski we Włodawie

Dnia 23 listopada 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie odbył się
XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poezja dziecięcej radości i młodzieńczych marzeń”. Tegoroczne zmagania recytatorskie przebiegały  pod hasłem  „Wiersze z Lublina Józefa Czechowicza”.

Konkurs objęty jest honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wzięło w niej udział ponad 50 młodych recytatorów z ośmiu placówek z terenu województwa lubelskiego. Nasz ośrodek reprezentowali: Jakub Basa, Patrycja Kołodziej, Weronika Bida, Wioletta Szczepańska, Adam Lewandowski, Oliwia Kutrzepa, Mateusz Kutrzepa, Barbara Żeliszczak, Jarosław Dynkiewicz, Wiktoria Jabłońska. Interpretacja Jarosława Dynkiewicza zyskała największe uznanie jury i została nagrodzona przyznaną po raz trzeci w historii konkursu nagrodą grand prix. Drugie miejsce w kategorii   gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zdobył Jakub Basa, trzecim miejscem nagrodzono duet: Patrycja Kołodziej i Adam Lewandowski. W kategorii szkół podstawowych zdobywcami drugiego miejsca zostali: Wioletta Szczepańska i Mateusz Kutrzepa, trzecie miejsce przyznano Oliwii Kutrzepie, a wyróżnienie Weronice Bidzie. W naszych odczuciach każdemu z recytujących należy się medal za chęci, odwagę i wielki wysiłek. Mierząc się z literaturą piękną poprzez recytację, poszerzamy skalę własnych możliwości i umiejętności, odkrywamy nowe znaczenia wypowiadanych słów, pomnażamy sferę wyobraźni, dostarczając słuchaczom wzruszeń i pozytywnej energii. Młodym artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status