XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski we Włodawie

Dnia 23 listopada 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie odbył się
XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poezja dziecięcej radości i młodzieńczych marzeń”. Tegoroczne zmagania recytatorskie przebiegały  pod hasłem  „Wiersze z Lublina Józefa Czechowicza”.

Konkurs objęty jest honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wzięło w niej udział ponad 50 młodych recytatorów z ośmiu placówek z terenu województwa lubelskiego. Nasz ośrodek reprezentowali: Jakub Basa, Patrycja Kołodziej, Weronika Bida, Wioletta Szczepańska, Adam Lewandowski, Oliwia Kutrzepa, Mateusz Kutrzepa, Barbara Żeliszczak, Jarosław Dynkiewicz, Wiktoria Jabłońska. Interpretacja Jarosława Dynkiewicza zyskała największe uznanie jury i została nagrodzona przyznaną po raz trzeci w historii konkursu nagrodą grand prix. Drugie miejsce w kategorii   gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zdobył Jakub Basa, trzecim miejscem nagrodzono duet: Patrycja Kołodziej i Adam Lewandowski. W kategorii szkół podstawowych zdobywcami drugiego miejsca zostali: Wioletta Szczepańska i Mateusz Kutrzepa, trzecie miejsce przyznano Oliwii Kutrzepie, a wyróżnienie Weronice Bidzie. W naszych odczuciach każdemu z recytujących należy się medal za chęci, odwagę i wielki wysiłek. Mierząc się z literaturą piękną poprzez recytację, poszerzamy skalę własnych możliwości i umiejętności, odkrywamy nowe znaczenia wypowiadanych słów, pomnażamy sferę wyobraźni, dostarczając słuchaczom wzruszeń i pozytywnej energii. Młodym artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.