WZNAWIAMY NAUCZANIE STACJONARNE OD 18.01.2021

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie!

Przekazuję informację, że szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy, szkoła branżowa I stopnia i internat w naszym Ośrodku wznawiają zajęcia stacjonarne, w zaostrzonym reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami od 18 stycznia 2021 r.
Proszę wszystkich o natychmiastowe zapoznanie się z obowiązującymi w Ośrodku procedurami. Uczniowie szkoły, ich rodzice i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania na terenie placówki wszystkich procedur i zasad bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Jeżeli nastąpią zmiany odnośnie trybu nauczania, będziemy Państwa niezwłocznie informować.

Życzę spokoju i zdrowia.

Piotr Gontarz

dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Krasnymstawie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status