Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i gzymsu wieńczącego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA