Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej

W dniu 26 września 2017 roku uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy wraz z opiekunami p. Lucyną Oleszek, p. Joanną Szumilak i p. Małgorzatą Nadolską brali udział
w III edycji warsztatów edukacyjnych pt. „ Śladami przemysłu ludowego” w Muzeum Wsi Lubelskiej. Uczniowie poznali wytwory rękodzielnicze oraz techniki ich wykonywania. Warsztaty rozpoczęły się od wizyty w domu garncarza, następnym punktem zwiedzania była olejarnia, gdzie uczniowie zaznajomili się z tajnikami wyciskania oleju oraz dowiedzieli się o jego ogromnych zaletach odżywczych. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta u prząśniczki i w warsztacie tkackim. Zwiedzając poszczególne zagrody uczniowie poznawali historie „zwykłych ludzi”, które odzwierciedlały pracę i upodobania ówczesnych gospodarzy zamieszkujących poszczególne zagrody. Szczególne zainteresowanie wzbudziła wizyta w zakładzie fryzjerskim i u kowala w kuźni. Znaleźli się też odważni, którzy skorzystali z usługi fryzjerskiej. Ważnymi elementami wzbogacającymi ekspozycję skansenu były uprawy rolne, ogrodowe, a także obecność zwierząt hodowlanych w wybranych zagrodach.
Na koniec warsztatów grupa otrzymała od sympatycznego kowala małą podkowę na szczęście. Zadowoleni i wyposażeni w bagaż wrażeń z edukacyjnej wycieczki wszyscy uczestnicy udali się do słynnego baru szybkiej obsługi McDonald’s.

                                                                                                                     Opracowała : Małgorzata Nadolska