Wybory do Zarządów SU w szkole i w internacie.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole.

Pamiętajcie, że każdy uczeń, może poprzez ciekawe pomysły wpływać na życie swojej szkoły oraz rozwijać własne zainteresowania. Z tego prawa uczniowie korzystają uczestnicząc w kołach zainteresowań, biorąc udział w imprezach szkolnych czy organizując wystawy.  Zadaniem Zarządu SU, czyli wybranych w wyborach reprezentantów wszystkich uczniów, jest zachęcenie do działania jak największej liczby koleżanek i kolegów.

W październiku odbyły się wybory do Zarządów SU w szkole i w internacie. Poprzedziła je kampania wyborcza. Kandydaci, w trakcie jej trwania, prezentowali swoje pomysły, zachęcali do głosowania przygotowując plakaty i filmiki wyborcze.

Oto wyniki demokratycznych wyborów:

Zarząd Samorządu Internatu na rok szkolny 2017/2018.
Przewodniczący Internatu: Adam Lewandowski
Zastępca przewodniczącego: Kamil Martyn
Sekcja samopomocy koleżeńskiej: Weronika Czarnocka
Sekcja gospodarczo – porządkowa: Jakub Swuł

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w Szkole
Jarosław Dynkiewicz –Przewodniczący (32 głosy)
Wiktoria Jabłońska Zastępca przewodniczącego (21 głosów)
Jolanta Wiśniewska
Zastępca przewodniczącego (20 głosów)