WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

W listopadzie 2014 roku nasz Ośrodek rozpoczął starania o przyjęcie do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie. Podjęliśmy działania, które sprzyjały dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz zadania na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi.

Do wojewódzkiej sieci zostaliśmy przyjęci w maju 2016 roku, wtedy rozpoczęły się nasze starania o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie. Kontynuowaliśmy nasze działania w czterech wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.
W zadania angażowaliśmy całą społeczność szkolną i lokalną oraz rodziców naszych uczniów.

W grudniu 2018 roku uroczyście podsumowaliśmy nasze dotychczasowe działania, które zyskały uznanie Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie, pani Aleksandry Sępoch.

23 października 2019 roku, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, zostały przyznane wybranym szkołom i przedszkolom Wojewódzkie Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Nasz Ośrodek także otrzymał to wyróżnienie z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk. Certyfikat jest potwierdzeniem, że placówka pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długotrwałej i systematycznej pracy.

Opracowała
Beata Maj

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status