WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

W listopadzie 2014 roku nasz Ośrodek rozpoczął starania o przyjęcie do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie. Podjęliśmy działania, które sprzyjały dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz zadania na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi.

Do wojewódzkiej sieci zostaliśmy przyjęci w maju 2016 roku, wtedy rozpoczęły się nasze starania o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie. Kontynuowaliśmy nasze działania w czterech wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.
W zadania angażowaliśmy całą społeczność szkolną i lokalną oraz rodziców naszych uczniów.

W grudniu 2018 roku uroczyście podsumowaliśmy nasze dotychczasowe działania, które zyskały uznanie Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie, pani Aleksandry Sępoch.

23 października 2019 roku, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, zostały przyznane wybranym szkołom i przedszkolom Wojewódzkie Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Nasz Ośrodek także otrzymał to wyróżnienie z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk. Certyfikat jest potwierdzeniem, że placówka pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długotrwałej i systematycznej pracy.

Opracowała
Beata Maj