Warsztaty edukacyjne w Muzeum Wsi Lubelskiej

30 maja członkowie koła turystycznego „Kompas” oraz uczniowie klasy IV-VI i  klasy I gimnazjum uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Muzeum Wsi Lubelskiej. Uczniowie mieli możliwość czynnego uczestnictwa w poszczególnych zajęciach rzemieślniczych i gospodarskich, jakie odbywały się codziennie lub okresowo w zagrodzie wiejskiej. Przy udziale zaproszonych wykonawców z obszarów Lubelszczyzny oraz wolontariusza ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Lubelskiej, młodzież poznała bliżej tradycyjne technologie wytwarzania narzędzi oraz warunki pracy w zagrodzie wiejskiej. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapoznania się ze sposobami czyszczenia ziarna. Dowiedzieli się, jak działał wiatrak oraz w jaki sposób powstawała mąka razowa. W chałupie z Żukowa uczestnicy warsztatów wspólnie z wiejskimi gospodyniami wypiekali podpłomyki w piecu chlebowym. Gorące chlebki z mąki razowej smakowały wyśmienicie. Duże zainteresowanie wzbudził proces wyrobu kaszy jaglanej z prosa oraz pranie pościeli i ubrań lnianych w zolniku z wykorzystaniem popiołu z drzew liściastych. Uczniowie z podziwem obserwowali, jak sprawnie i szybko powstawały drewniane łyżki wystrugiwane rękami 90-letniego artysty. Młodzi ludzie mieli także okazję poznać tajemnicę powstawania pięknych sakralnych obrazów na deskach (ikon), które ozdabiają cerkiew grecko-katolicką. Udział w warsztatach dał możliwość aktywnego spotkania z dziedzictwem kulturowym regionu, a także zrozumienia w jaki sposób tradycyjne technologie oraz praca w zagrodzie wiejskiej kształtowały egzystencję mieszkańców wsi.

Opracowała : Małgorzata Nadolska