W Bibliotece Powiatowej

Uczniowie szkoły podstawowej wybrali się do Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku do książek, wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza oraz wzbogacenie słownictwa dzieci.
W gościnnych progach biblioteki powitała nas pani dyrektor Elżbieta Patyk, a następnie panie bibliotekarki opowiedziały nam o swojej pracy, zapoznały z zasadami zachowania w bibliotece, pokazały pomieszczenia biblioteki oraz zachęcały dzieci do przychodzenia z rodzicami i wypożyczania książek. Uczniowie mieli także okazję wykazania się wiedzą podczas rozwiązywania zagadek, krzyżówek i łamigłówek.  Z zainteresowaniem oglądali najstarsze książki, jakie w swoich zbiorach posiada biblioteka. Obejrzeli również wystawę prac malarskich.
Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie dostali zakładki do książek i słodkie niespodzianki, a najbardziej aktywni nagrody książkowe.  Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze, za co serdecznie dziękujemy.