AKTUALNOŚCIGALERIA

VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POLONISTYCZNY

„Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie.”

[Carlos Ruiz Zafón]

Dnia 23 kwietnia 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krasnymstawie odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny  poświęcony legendom polskim. Przebiegał on pod hasłem: „Prawdy i wskazania życiowe zawarte w baśniach i legendach”. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy i umiejętności polonistycznych, stwarzanie możliwości prezentacji własnych uzdolnień i talentów literackich, kształtowanie postaw szacunku wobec wybitnych dzieł literatury i kultury polskiej  oraz światowej.
Konkurs skierowany był do uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum z Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z terenu województwa lubelskiego. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością podstawowych legend polskich. Zadania konkursowe obejmowały wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie  programowej dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Składały się z dwudziestu dwóch  różnorodnych konkurencji, w których uczestnicy musieli zaprezentować wiedzę i umiejętności polonistyczne. Ocenie podlegały również wiadomości i umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych po trzeciej klasie gimnazjum dotyczących: czytania i odbioru tekstów kultury oraz tworzenia własnego tekstu.W zmaganiach polonistycznych brały udział cztery trzyosobowe zespoły, w skład których weszli przedstawiciele różnych ośrodków. Zadania konkursowe podzielone były na trzy części. Pierwsza część miała charakter teoretyczny i składała się z pytań testowych oraz sprawdzających umiejętność pisania pism użytkowych i tworzenia własnej wypowiedzi. Praktyczna część konkursu polegała na wykonaniu na kawałku kory zielnikowego obrazka. Część ta obejmowała również naukę pisania gęsim piórem cyrylicą i głagolicą oraz wyjaśnianie znaczenia podanych archaizmów.Dzieci rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów związanych z legendami polskimi, dopasowywały pokazywane przedmioty do legendarnych bohaterów. Trzecia część konkursu to oglądanie ekranizacji legendy „Pan Twardowski” i rozwiązywanie testu, a także wspólne rozwiązywanie krzyżówek z hasłem.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem realizowali kolejne zadania konkursowe, świetnie się przy tym bawiąc.Dzieci biorące udział w zmaganiach konkursowych były bardzo dobrze przygotowane i dzielnie rywalizowały między sobą. Wykazały się bardzo dokładną znajomością legend polskich, umiejętnością czytania ze zrozumieniem i zdolnością koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu. Krasnostawski ośrodek reprezentowali uczniowie: Wiktoria Jabłońska, Jakub Basa, Adam Janicki, Jarosław Dynkiewicz,
Wioletta Szczepańska. Nad przygotowaniem  konkursu oraz jego uczestników pracowały  panie:  Anna Dras, Małgorzata Żerebiec – Moń, Monika Rybczyńska – Krawiec.
Wszyscy otrzymali nagrody i dyplomy. Zadbano o wspólne zdjęcia i spotkanie integracyjne z poczęstunkiem. Konkurs wzbogacił doświadczenia młodych ludzi w zakresie aktywnego uczestnictwa w kulturze, umocnił wiarę we własne siły, podniósł ich samoocenę, a przede wszystkim udoskonalił umiejętności polonistyczne.Ponadto uczniowie wykazali się: kreatywnością, kulturą wypowiedzi, swobodą w prowadzeniu rozmów oraz sporym poczuciem humoru. Szczerze gratulujemy!

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status