VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POLONISTYCZNY

„Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie.”

[Carlos Ruiz Zafón]

Dnia 23 kwietnia 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krasnymstawie odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny  poświęcony legendom polskim. Przebiegał on pod hasłem: „Prawdy i wskazania życiowe zawarte w baśniach i legendach”. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy i umiejętności polonistycznych, stwarzanie możliwości prezentacji własnych uzdolnień i talentów literackich, kształtowanie postaw szacunku wobec wybitnych dzieł literatury i kultury polskiej  oraz światowej.
Konkurs skierowany był do uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum z Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z terenu województwa lubelskiego. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością podstawowych legend polskich. Zadania konkursowe obejmowały wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie  programowej dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Składały się z dwudziestu dwóch  różnorodnych konkurencji, w których uczestnicy musieli zaprezentować wiedzę i umiejętności polonistyczne. Ocenie podlegały również wiadomości i umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych po trzeciej klasie gimnazjum dotyczących: czytania i odbioru tekstów kultury oraz tworzenia własnego tekstu.W zmaganiach polonistycznych brały udział cztery trzyosobowe zespoły, w skład których weszli przedstawiciele różnych ośrodków. Zadania konkursowe podzielone były na trzy części. Pierwsza część miała charakter teoretyczny i składała się z pytań testowych oraz sprawdzających umiejętność pisania pism użytkowych i tworzenia własnej wypowiedzi. Praktyczna część konkursu polegała na wykonaniu na kawałku kory zielnikowego obrazka. Część ta obejmowała również naukę pisania gęsim piórem cyrylicą i głagolicą oraz wyjaśnianie znaczenia podanych archaizmów.Dzieci rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów związanych z legendami polskimi, dopasowywały pokazywane przedmioty do legendarnych bohaterów. Trzecia część konkursu to oglądanie ekranizacji legendy „Pan Twardowski” i rozwiązywanie testu, a także wspólne rozwiązywanie krzyżówek z hasłem.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem realizowali kolejne zadania konkursowe, świetnie się przy tym bawiąc.Dzieci biorące udział w zmaganiach konkursowych były bardzo dobrze przygotowane i dzielnie rywalizowały między sobą. Wykazały się bardzo dokładną znajomością legend polskich, umiejętnością czytania ze zrozumieniem i zdolnością koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu. Krasnostawski ośrodek reprezentowali uczniowie: Wiktoria Jabłońska, Jakub Basa, Adam Janicki, Jarosław Dynkiewicz,
Wioletta Szczepańska. Nad przygotowaniem  konkursu oraz jego uczestników pracowały  panie:  Anna Dras, Małgorzata Żerebiec – Moń, Monika Rybczyńska – Krawiec.
Wszyscy otrzymali nagrody i dyplomy. Zadbano o wspólne zdjęcia i spotkanie integracyjne z poczęstunkiem. Konkurs wzbogacił doświadczenia młodych ludzi w zakresie aktywnego uczestnictwa w kulturze, umocnił wiarę we własne siły, podniósł ich samoocenę, a przede wszystkim udoskonalił umiejętności polonistyczne.Ponadto uczniowie wykazali się: kreatywnością, kulturą wypowiedzi, swobodą w prowadzeniu rozmów oraz sporym poczuciem humoru. Szczerze gratulujemy!