VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krasnymstawie

Dziś w Ośrodku dzień wesoły
czwarte klasy z każdej szkoły,
bardzo śpiesznie dziś przybyły,
wspólnej pracy doświadczyły.
O naszym mieście test rozwiązali,
nowych kolegów w Ośrodku poznali.
Krasnystaw to miasto inspiracji,
nie tylko na czas wakacji.

Dziś dla czwartoklasistów zorganizowaliśmy dzień integracyjny. Wydarzeniem które połączyło uczniów szkół miejskich był „VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krasnymstawie” zorganizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie. Jak co roku mogliśmy liczyć nie tylko na uczestników konkursu ale również na ich koleżanki i kolegów którzy przyszli wspierać swoje drużyny.

Konkurs jest formą integracji zarówno uczniów naszych miejskich szkół, jak również uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Współpraca układała się pomyślnie dlatego test wiedzy został rozwiązany w przewidzianym czasie. Gościem szczególnym była pani Hanna Mazurkiewicz Burmistrz Miasta Krasnegostawu, która nasz konkurs objęła honorowym patronatem. Cieszymy się, że z roku na rok gości nam przybywa a atmosfera służy wspólnej nauce przez zabawę. Konkurs składał się z dwóch części, pierwszą stanowił oparty na prezentacji multimedialnej test składający się z ponad dwudziestu pytań. Uczniowie wyjaśniali co oznacza nazwa Krasnystaw, opisywali herb, flagę, określali położenie miasta na mapie Polski, podawali nazwy krasnostawskich kościołów, urzędów, rozwiązywali krzyżówki i rebusy. W drugiej części konkursu za pomocą pomocniczych słów odgadywali obiekty krasnostawskie grali w grę planszową „Szlakiem Sobieskiego” oraz odpowiadali na pytania dodatkowe. Trzeba przyznać, że uczniowie wiedzą wiele o mieście i potrafią nawiązywać współpracę z nowymi kolegami i koleżankami.

Goście byli bardzo ciekawi  jak w naszej szkole wyglądają zajęcia, dlatego specjalnie dla nich pani Małgosia Jarocka zorganizowała pogadankę na temat dogoterapii. Czworonożni towarzysze pani Małgosi pokazali kilka sztuczek i kupili serca czwartoklasistów. Ta niespodzianka okazała się ciekawym przerywnikiem w pracy umysłowej i wprowadziła atmosferę rozluźnienia.

Wszyscy uczestnicy zostali zwycięzcami, otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Panią Burmistrz Krasnegostawu. Uczniowie z klas zawodowych kucharskich z pomocą p. E. Kańczugowskiej i p. G. Jurkowskiej przygotowali smaczną szarlotkę i miodownik, osłodziły one integracyjne spotkanie, które z pewnością nie będzie ostatnie. Organizatorzy konkursu panie: Magdalena Żurek, Ewa Kostrzanowska i Sylwia Suszek zapewniają, że za rok niespodzianek i zagadek również nie zabraknie.