UWAGA

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie informuje, że w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz za zgodą organu prowadzącego, wydaną na podstawie §18 ust.2.pkt 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r nr 6 poz. 69 z późn. zm.) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, opiekuńcze, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia z programu „Za Życiem” zostają zawieszone w okrasie od 26.03.2020r. do 10.04.2020r.

O wszelkich zmianach i podjętych decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco