UCZNIOWIE

W tej zakładce znajdziecie informacje i materiały do utrwalenia wiadomości oraz umiejętności. Są one przygotowywane, wyszukiwane w dostępnych źródłach i opracowywane przez uczących Was nauczycieli i terapeutów w celu ułatwienia zdalnego nauczania w domu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status