UCZNIOWIE

W tej zakładce znajdziecie informacje i materiały do utrwalenia wiadomości oraz umiejętności. Są one przygotowywane, wyszukiwane w dostępnych źródłach i opracowywane przez uczących Was nauczycieli i terapeutów w celu ułatwienia zdalnego nauczania w domu.