AKTUALNOŚCISZKOŁAUCZNIOWIE

TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym.
Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.
                                                                                                J. Iwaszkiewicz

Otaczający świat jest taki, jakim potrafimy go opisać. Niewątpliwie najczęściej używamy do tego języka ojczystego. Język ojczysty to jednak coś więcej niż tylko możliwość wyrażania osobistych myśli. To także skarbnica naszej kultury i doświadczeń. Dlatego jako młode pokolenie powinniśmy szczególnie dbać o jego kultywowanie, wyrażające się właśnie przez dbałość o poprawność językową naszych wypowiedzi i tekstów pisanych. Głównym przesłaniem międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest promocja wielojęzyczności oraz zwrócenie uwagi na chronienie różnorodności językowej, bezpośrednio związanej z problemem wymierania języków i kultur. W lutym obchodziliśmy w naszej szkole Dni Języka Ojczystego. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. Polonistki: panie Anna Dras i Monika Rybczyńska-Krawiec zorganizowały szereg działań promujących Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Przygotowały zabawy językowe w postaci zagadek i zabaw z literami. Były więc: rebusy, krzyżówki, zagadki ortograficzne, ukryte słowa, łamańce językowe, rymy, rebusy. Poza tym na szkolnych korytarzach zawieszone zostały ulotki z najczęściej popełnianymi błędami językowymi w mowie i w piśmie oraz plakat utrwalający pisownię trudnych słów. Na korytarzu pojawiła się gazetka o historii i znaczeniu tego szczególnego dnia. Na schodach oraz ścianach szkolnego korytarza zostały rozwieszone łamańce językowe przepełnione trudnymi do napisania i odmiany słowami.
W klasach szkoły branżowej odbyły się zajęcia przybliżające uczniom sylwetki współczesnych autorytetów z dziedziny języka polskiego: profesorów Jana Miodka oraz Jerzego Bralczyka. Ciekawi mogą również zajrzeć na strony internetowe, na których językoznawcy poruszają problemy poprawności języka codziennego Polaków. Ósmoklasiści i siódmoklasiści sprawdzali swoją znajomość przysłów rozwiązując interaktywną krzyżówkę. Wszyscy uczniowie odgadywali hasła związane z balladą „Świtezianka” Adama Mickiewicza. Polonistki ogłosiły także konkurs na najdłuższe zdanie, w którym wszystkie wyrazy zaczynają się na tę samą literę np, „Karolina kupiła kolorowe kredki Kamili, która koloruje kolorowankę kochane kotki.” Nagrodzeni uczniowie to: Aleksandra Michalak, Wiktoria Mazur, Julia Świetlicka, Monika Król. Konkurs okazał się dużym wyzwaniem dla naszych wychowanków i nauczycieli, ale również okazja do wspólnej zabawy i uśmiechu. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego upłynęły w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Mamy nadzieję, że uczniowie choć w niewielkim stopniu uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać. Pielęgnujmy i szanujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale i na co dzień. Bądźmy świadomymi użytkownikami języka ojczystego!!! 

materiały do publikacji: Anna Dras

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status