„SZKOLNY TYDZIEŃ KODOWANIA”

Jak znaleźć drogę do domu? Gdzie się ukryło słonko? Na te i inne pytania odpowiadały dzieci w ramach trwającego w naszym Ośrodku „ Szkolnego tygodnia kodowania”.  Kodowanie jest doskonałą rozwijającą zabawą, która pobudza do kreatywnego działania, motywuje do poszukiwania różnych rozwiązań, uczy współdziałania w zespole, usprawnia wyobraźnię przestrzenną, doskonali spostrzegawczość i zdolności analityczne oraz przygotowuje do programowania. W warsztatach brali udział uczniowie z różnych klas szkoły podstawowej i PDP. Przygotowane zadania były zróżnicowane pod względem stopnia trudności i dostosowane do możliwości uczniów. Panie zorganizowały zabawy z matami do kodowania, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz kart pracy.  Uczniowie określali położenie przedmiotów na macie odczytując współrzędne,  poruszali się zgodnie z określonymi kierunkami doskonaląc orientacje przestrzenną. Było też dyktando graficzne, rozpoznawanie figur i kolorów oraz śledzenie wzrokiem kostki, która stała w miejscu. Z trudnym zadaniem polegającym na ułożeniu kolorowych kartoników w rzędach pionowych i poziomych zgodnie z warunkiem „ kolory w rzędach nie mogą się powtarzać „ poradziły sobie wspaniale klasy IIIa gimnazjum oraz IV-VI a. Na tablicy interaktywnej uczniowie tworzyli kody, które prowadziły zieloną kropkę na pole czerwonej. Szukali błędów w zakodowanych drogach. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie uczyli się współpracy w zespole i świetnie się bawili. Było wiele śmiechu i satysfakcji z rozwiązanych zagadek.

Organizatorzy: Anna Zieniewicz i Małgorzata Sobstel