STRUKTURA LEKCJI

STRUKTURA LEKCJI
METODĄ OŚRODKÓW PRACY
DLA I ETAPU EDUKACJI

METODY WYKORZYSTYWANE PODCZAS LEKCJI
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI UCZNIÓW UPOŚL. UMYSŁOWO W ST. UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

METODY WYKORZYSTYWANE PODCZAS LEKCJI W KASACH PDP.

STRUKTURA LEKCJI W-F

STRUKTURA LEKCJI
METODĄ OŚRODKÓW PRACY
DLA PRZEDSZKOLA

STRUKTURA ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH Z UCZNIEM Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

STRUKTURA PRZEBIEGU LEKCJI
(SCHEMAT KONSPEKTU)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status