Spotkanie ze strażakami

Dnia 07.02.2019 r. zaprosiliśmy do naszej szkoły strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Tematem spotkania były „Zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.” Chcieliśmy, aby strażacy przypomnieli te zasady naszym uczniom przed rozpoczęciem się ferii. Panowie strażacy opowiadali o bezpiecznych i niebezpiecznych zachowaniach oraz ich konsekwencjach. Uczniowie i nauczyciele z zaciekawieniem oglądali sprzęt oraz ubrania, służące strażakom podczas akcji ratowniczych. Spotkanie wyposażyło uczniów w bardzo ważne informacje na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

foto i info

W. Kalinecka

« 1 2 »