Spotkanie z policjantem – „Zasady bezpieczeństwa w zimie.”

Dnia 29.01.2019 r. we wtorek zaprosiliśmy do naszej szkoły policjanta dzielnicowego, Pana aspiranta Tomasza Zborowskiego. Tematem spotkania były „Zasady bezpieczeństwa w zimie.” Już wkrótce rozpoczynają się ferie zimowe, dlatego też chcieliśmy, aby nasi uczniowie przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa zimą. Pan policjant przypomniał uczniom numery telefonów alarmowych oraz zasady korzystania z nich. Opowiadał o bezpiecznych i niebezpiecznych zachowaniach w zimie oraz ich konsekwencjach. Uczniowie i nauczyciele otrzymali od Pana policjanta ulotki informacyjne na temat zasad bezpieczeństwa. Spotkanie wyposażyło uczniów w bardzo ważne informacje na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

info i foto

W. Kalinecka