ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – „SPRZĄTAMY SWÓJ KAWAŁEK POLSKI”

W poniedziałek 28 września 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Sprzątamy swój kawałek Polski”. Celem konkursu było promowanie niezaśmiecania oraz inspirowanie do działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. Autorami zdjęć byli głównie uczniowie z klas I – III szkoły podstawowej oraz przysposabiających do pracy. Biorąc udział w konkursie uczniowie poznawali piękno najbliższej okolicy, uczyli się szacunku do otaczającej przyrody oraz kształtowali postawy proekologiczne. Serdeczne podziękowania dla rodziców i opiekunów za zaangażowanie i zdjęcia.

Zdjęcia nagrodzone:

I miejsce – Przemysław Domański kl. I pdp A

Wyróżnienia:

Jakub Stolarski kl. II – III aaS

Piotr Stolarski kl. II – III aaS

Klaudia Kopiel kl. III pdp

Agata Sapko kl. I pdp A

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status