ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 o godzinie 9.00.
Zapraszamy uczniów na spotkania wychowawcami klas w salach lekcyjnych. 

klasa wychowawca numer sali
1a+2a+3a E. Żebrowska 5
1+2+3aaS J. Brześcińska 7
4a+5a A. Dras 12
5aS+6aS M. Stafijowska 20
7a L. Oleszek 17
8a A. Mazurek 19
2B+3B A. Sulkowska s.6 (szkoła)
2E+3ES A. Sławacka-Bandosz budynek przedszkola s.2
4D M. Kiszczak budynek przedszkola s.1
4ES+5ES S. Suszek budynek przedszkola s.4
6FS E. Kliszcz budynek przedszkola s.3
7DS E. Iwańczuk 8b
5BS+6BS+8BS E. Kostrzanowska 8a
6C+7C+8C A. Rozwałka 24
8GS M. Sroczyńska 22
1PDS J. Szwedzińska 8c
1PDP+2PDP B. Korszla 15
1PDA M. Rybczyńska s. 57 (internat-parter)
3PDP M. Żurek 13
1br M. Sobstel 14
2brg+2brp E. Kańczugowska 18
3br G. Jurkowska s.25 (internat)