ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 o godzinie 9.00.
Zapraszamy uczniów na spotkania wychowawcami klas w salach lekcyjnych. 

klasa wychowawca numer sali
1a+2a+3a E. Żebrowska 5
1+2+3aaS J. Brześcińska 7
4a+5a A. Dras 12
5aS+6aS M. Stafijowska 20
7a L. Oleszek 17
8a A. Mazurek 19
2B+3B A. Sulkowska s.6 (szkoła)
2E+3ES A. Sławacka-Bandosz budynek przedszkola s.2
4D M. Kiszczak budynek przedszkola s.1
4ES+5ES S. Suszek budynek przedszkola s.4
6FS E. Kliszcz budynek przedszkola s.3
7DS E. Iwańczuk 8b
5BS+6BS+8BS E. Kostrzanowska 8a
6C+7C+8C A. Rozwałka 24
8GS M. Sroczyńska 22
1PDS J. Szwedzińska 8c
1PDP+2PDP B. Korszla 15
1PDA M. Rybczyńska s. 57 (internat-parter)
3PDP M. Żurek 13
1br M. Sobstel 14
2brg+2brp E. Kańczugowska 18
3br G. Jurkowska s.25 (internat)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status