Dostosowanie budynku szkoły do warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją KP PSP w Krasnymstawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

pdf