PROJEKT „Różni, a jednak podobni”

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu polsko – ukraińskiego pt.: „Różni, a jednak podobni” w ramach priorytetu „Odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego”. W działaniach będzie brała udział 5-7 osobowa grupa niepełnosprawnej młodzieży powyżej 15 lat z obu państw. Pierwsze działania rozpoczną się 7-8.06 od wizyty przygotowawczej opiekunów z naszej placówki u naszych ukraińskich partnerów w Głównym Rehabilitacyjnym Centrum I-II Stopnia im. Św. Mikołaja w Brzuchowicach pod Lwowem.

Głównym celem realizacji projektu „Różni, a jednak podobni” jest kształtowanie postaw tolerancji i otwartości, nabycie wiedzy o wspólnej historii i kulturze poprzez wspólne warsztaty i zabawy integracyjne, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów oraz nauka podstawowych zwrotów komunikacyjnych w obu językach.