PRACA ZDALNA DLA UCZNIÓW KLAS OD 9 DO 29 LISTOPADA 2020R

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 1960) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że do dnia 29 listopada 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie nauką zdalną pozostają objęte wszystkie klasy. Klasy, od dnia 9 listopada br. realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem lekcji.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że od 9 listopada do 29 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2, uczniowie przechodzą na pracę zdalną, a nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 9 listopada do 29 listopada 2020r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2, nauczanie w trybie zdalnym, nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 9 listopada do 29 listopada 2020r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 3, nauczanie w trybie zdalnym, nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 9 listopada do 29 listopada 2020r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, nauczanie w trybie zdalnym, nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej, dowozy szkolne zostają zawieszone od dnia 9 listopada br. do odwołania.

 

Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz