PRACA ZDALNA DLA UCZNIÓW KLAS OD 9 DO 29 LISTOPADA 2020R

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 1960) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że do dnia 29 listopada 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie nauką zdalną pozostają objęte wszystkie klasy. Klasy, od dnia 9 listopada br. realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem lekcji.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że od 9 listopada do 29 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2, uczniowie przechodzą na pracę zdalną, a nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 9 listopada do 29 listopada 2020r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2, nauczanie w trybie zdalnym, nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 9 listopada do 29 listopada 2020r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 3, nauczanie w trybie zdalnym, nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 9 listopada do 29 listopada 2020r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, nauczanie w trybie zdalnym, nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej, dowozy szkolne zostają zawieszone od dnia 9 listopada br. do odwołania.

 

Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status