Pożegnanie Słowiańskiego Lata

23 września 2017 roku Stowarzyszenie „Mogę Więcej” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie razem z Krasnostawskim Domem Kultury zorganizowało imprezę plenerową „Pożegnanie Słowiańskiego Lata”. Impreza powstała w ramach projektu „Kultura z Wami” i wsparta została przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017″. Jako inicjatywa lokalna w ramach współpracy różnych instytucji realizowała pomysł integracji społecznej i międzypokoleniowej.

Wydarzenie miało wieloraki charakter: edukacyjny – ze względu na warsztaty, poznawczy – ze względu na wiedzę z zakresu tradycji słowiańskich oraz rozwojowy, ponieważ dotyczyło tematu, który jest trudny do wyczerpania i może inspirować do dalszych podróży historycznych. Przedsięwzięcie stanowiło alternatywny i ciekawy sposób na poznawanie naszej przeszłości słowiańskiej. Jego celem było również zaktywizowanie społeczności krasnostawskiej.

Impreza o podobnym charakterze odbyła się w czerwcu i była zorganizowana dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie. Pomysł i realizacja zadania spoczęła na rękach nauczycieli i pracowników Ośrodka. To za sprawą ich twórczego zaangażowania i kreatywności narodził się pomysł na zorganizowanie imprezy dla mieszkańców miasta. Od wielu miesięcy przygotowywaliśmy materiały i gromadziliśmy przedmioty historyczne. Jak zawsze z ogromnym pietyzmem przygotowywane były najdrobniejsze szczegóły.

W ramach projektu powstała osada słowiańska wraz z zapleczem warsztatowym. Przygotowano konstrukcje przypominające budowle z czasów słowiańskich m.in. strzechy i palisada ochronna. Organizatorzy ubrani w stroje inspirowane tamtą epoką, prezentowali warsztaty.

W wiosce słowiańskiej odbyły się warsztaty przybliżające zajęcia, tradycje, obyczaje, obrzędy i życie codzienne Słowian: tkacki, kowalski, garncarski, biżuterii słowiańskiej, pisania gęsim piórem, wyrobu papieru czerpanego, kuchni słowiańskiej, strzelania z łuku, taneczne, wyplatania wianków i bukietów, ziołolecznictwo. Warsztat z tworzenia „motanek” (słowiańskich lalek dobrych życzeń) przeprowadziło Koło Gospodyń Wiejskich „Źródła Werbki” z Wierzbicy. Powstało również stoisko legend słowiańskich.

Uczestnicy wydarzenia mogli brać aktywny udział w warsztatach, a wytwory ich pracy są pamiątkami po imprezie. Oprawę historyczną „Pożegnania…” zapewniło Muzeum Regionalne w Krasnymstawie.

Atrakcjami artystycznymi towarzyszącymi przedsięwzięciu były występy „Fajsławianek” i zespołu „Jar” wykonującego muzykę dawną. Głównym zamierzeniem zespołu jest tworzenie muzyki
w oparciu o muzyczne i liryczne zapisy etnografów oraz podania, legendy i obrzędowość ludową Słowian. Muzyków inspiruje słowiańszczyzna wczesnego średniowiecza. Wykorzystując kopie instrumentów historycznych oraz instrumenty pasterskie, które również sami wykonują, chcą odtwarzać muzykę jaką wtedy grano.

Komitet Organizacyjny imprezy „Pożegnanie Słowiańskiego Lata” kieruje gorące podziękowania dla członków oraz sympatyków Stowarzyszenia „Mogę Więcej”: nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie. Bez Waszego zaangażowania oraz entuzjazmu nie byłaby możliwa organizacja imprezy dla mieszkańców miasta. „Mogę więcej” to płomień, żywotność, energia i prawdziwa słowiańska krew. Zapał i ochota, którą dostrzegliśmy w Waszym podejściu do zadania pozwoliła nam uwierzyć, że możemy coraz więcej. Nawet słowiańskie niebo nam sprzyjało mimo, iż prognozy były groźne. Wielkie Dzięki! Możemy Więcej! Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.


« z 3 »
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status