Podziękowania

Z dumą informujemy, że nasza społeczność szkolna aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych. Jedną z nich jest ogólnopolska „Góra Grosza”, prowadzona na rzecz dzieci, które nie mogą wychowywać się we własnych rodzinach.