Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

I semestr roku szkolnego za nami. Podsumowaliśmy pracę uczniów, doceniając najlepszych. Na wyróżnienie zasłużyły osoby, które uzyskały wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, miały wysoką frekwencję na zajęciach oraz angażowały się w pozalekcyjne życie szkoły.
Według przedstawionych przez Panią wicedyrektor danych, najwyższe wyniki w nauce uzyskały klasy: IV a, V a, VII a i II bs. Z kolei najwyższą frekwencję uzyskały: VIII h, I b sp i IV a.  Serdecznie gratulujemy.
Uczniowie, którzy indywidualnie osiągnęli najwyższe wyniki otrzymali pamiątkowe dyplomy. Życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunowie SU