Podsumowanie akcji GÓRA GROSZA

Zakończyliśmy tegoroczną edycję akcji charytatywnej dla dzieci, które nie mieszkają w swoich domach rodzinnych. Odbyło się wielkie liczenie zebranych pieniędzy. W tym roku zebrano 1243 monety. Dało to kwotę 49,12 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.

PROTOKÓŁ ZEBRANYCH PIENIĘDZY W RAMACH AKCJI „GÓRA GROSZA”

Rodzaj monety Liczba monet

Razem w złotych

1gr. 655 6,55
2gr. 286 5,72
5 gr. 165 8,25
10 gr 84 8,40
20 gr. 41 8,20
50 gr. 6 3,00
1 zł. 3 3,00
2 zł. 3 6,00
RAZEM 1243 monety 49,12
 
 
Koordynatorzy akcji: Anna Zieniewicz, Renata Dziurian