PRZEDSZKOLE

20160505_104908

Przedszkole działalność swą rozpoczęło w roku szkolnym 2012/2013. Oferuje ono specjalistyczną opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową sprzężoną.
Stosowane metody i formy pracy oparte na metodyce wychowania przedszkolnego są dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Zapewniają one dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów.

W naszym przedszkolu prowadzone są następujące terapie:

  • Zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia integracji sensorycznej
  • Dogoterapia
  • Terapia ręki
  • Muzykoterapia
  • Sala doświadczania świata (terapia metodą Snoezelen)
  • Terapia metodą Tomatis’a

Mała liczebność dzieci w grupie, sala dydaktyczna wyposażona w specjalne zabawki i pomoce naukowe wspierają realizację naszego motto:

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.
– Janusz Korczak –

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status