PRZEDSZKOLE

20160505_104908

Przedszkole działalność swą rozpoczęło w roku szkolnym 2012/2013. Oferuje ono specjalistyczną opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową sprzężoną.
Stosowane metody i formy pracy oparte na metodyce wychowania przedszkolnego są dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Zapewniają one dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów.

W naszym przedszkolu prowadzone są następujące terapie:

  • Zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia integracji sensorycznej
  • Dogoterapia
  • Terapia ręki
  • Muzykoterapia
  • Sala doświadczania świata (terapia metodą Snoezelen)
  • Terapia metodą Tomatis’a

Mała liczebność dzieci w grupie, sala dydaktyczna wyposażona w specjalne zabawki i pomoce naukowe wspierają realizację naszego motto:

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.
– Janusz Korczak –