Nasze miasto Krasnystaw po raz piąty tematem konkursu wiedzy

Miasto Krasnystaw to miejsce rodzinne,
Tu każdy miejsce odnajdzie inne.
Tu każdy odnajdzie kawałek siebie,
I będzie mu już dobrze jak w niebie

Krasnystaw- co o nim wiem?” to konkurs wiedzy o naszym mieście skierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych z miasta. V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy odbył się 25 kwietnia 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie. Konkurs został zorganizowany pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Krasnegostawu Pani Hanny Mazurkiewicz.

Pani Burmistrz uroczyście otworzyła uroczystość, zachęciła do współpracy, dodała otuchy konkursowiczom oraz życzyła im powodzenia. Zmagania uczestników obserwowali nauczyciele z zaproszonych szkół oraz uczniowie którzy przybyli aby wspierać kolegów i dopingować do udzielania prawidłowych odpowiedzi. Konkurs wiedzy miał na celu zarówno pogłębienie wiedzy na temat historii Krasnegostawu, zabytków, przyrody naszego regionu, jak również integrację dzieci krasnostawskich szkół. W konkursie wzięli udział przedstawiciele ze Szkoły Podstawowej nr 3, ze Szkoły Podstawowej nr 4, ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2.

Konkurs miał na celu nie tylko sprawdzić wiedzę na temat miasta Krasnystaw, miał również stwarzać właściwą atmosferę sprzyjającą współpracy w grupie uczniów z różnych szkół w tym dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Formuła tego konkursu to umożliwiła wprowadzając miłą, braterską atmosferę, jednocześnie zachęcając uczestników do zdrowej rywalizacji. Wszyscy uczestnicy zostali zwycięzcami, otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Panią Burmistrz Krasnegostawu.

Podczas konkursu uczniowie zaprezentowali zaprojektowane przez nich logo miasta Krasnystaw.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status