Lekcja u strażaków

9 maja 2017r. uczniowie szkoły podstawowej wraz z nauczycielami uczestniczyli w zajęciach w Sali Edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.  Strażak – instruktor
w bardzo ciekawy sposób przybliżył uczniom zasady bezpiecznego korzystania z ognia, wzywania pomocy, prawidłowej ewakuacji w czasie pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mogli samodzielnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie.
W Sali Edukacyjnej mieli dostęp do sprzętu, którego na co dzień używają strażacy. Wielkim zainteresowaniem cieszył się niewielki wóz strażacki, o czym świadczą liczne pamiątkowe zdjęcia.

Zajęcia były niezwykle atrakcyjne i pouczające, za które jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Panom Strażakom.