Lekcja u strażaków

9 maja 2017r. uczniowie szkoły podstawowej wraz z nauczycielami uczestniczyli w zajęciach w Sali Edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.  Strażak – instruktor
w bardzo ciekawy sposób przybliżył uczniom zasady bezpiecznego korzystania z ognia, wzywania pomocy, prawidłowej ewakuacji w czasie pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mogli samodzielnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie.
W Sali Edukacyjnej mieli dostęp do sprzętu, którego na co dzień używają strażacy. Wielkim zainteresowaniem cieszył się niewielki wóz strażacki, o czym świadczą liczne pamiątkowe zdjęcia.

Zajęcia były niezwykle atrakcyjne i pouczające, za które jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Panom Strażakom.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status