KOMUNIKAT – ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Uczniowie Szkoły!

W związku z zawieszeniem zajęć na okres od 25.03.2020 do Świąt Wielkanocnych  prosimy:

Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

Przerwa w funkcjonowaniu Waszej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

Odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w Waszej szkole. Przeczytajcie ulubioną książkę, spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijajcie kompetencje. Skorzystajcie przy tym z darmowej platformy www.epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez nauczycieli;

Przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.