Komunikat w sprawie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć rewalidacyjnych.

W celu szczególnego wsparcia dzieci, uczniów i ich rodziców, którzy oczekują w tym trudnym czasie konkretnej pomocy, merytorycznej wiedzy i umiejętności w zakresie kontynuowania terapii w sytuacji zagrożenia epidemicznego i ograniczenia bezpośredniego kontaktu. Zespół specjalistów i nauczycieli zamieszcza na stronie internetowej, w zakładce UCZNIOWIE i NAUCZANIE ZDALNE materiały pomocnicze dla rodziców, które wspomogą bieżącą pracę zdalną w tym zakresie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status