Komunikat w sprawie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć rewalidacyjnych.

W celu szczególnego wsparcia dzieci, uczniów i ich rodziców, którzy oczekują w tym trudnym czasie konkretnej pomocy, merytorycznej wiedzy i umiejętności w zakresie kontynuowania terapii w sytuacji zagrożenia epidemicznego i ograniczenia bezpośredniego kontaktu. Zespół specjalistów i nauczycieli zamieszcza na stronie internetowej, w zakładce UCZNIOWIE i NAUCZANIE ZDALNE materiały pomocnicze dla rodziców, które wspomogą bieżącą pracę zdalną w tym zakresie.