KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA
1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
4. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy dziennika, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły – zakładka “ZDALNE NAUCZANIE” i „UCZNIOWIE”
5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
1. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form.
2. W przypadku komunikacji z wykorzystaniem zakładki “ZDALNE NAUCZANIE”  na stronie http://www.soswkrasnystaw.pl/ nauczyciele będą zamieszczali pliki  opisane wg następującego schematu np. (klasa – przedmiot – nazwisko nauczyciela – zadania)
Informacja o publikacji plików będzie przekazywana przez nauczyciela za pośrednictwem dziennika.

Krasnystaw 23.03.2020