KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA
1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
4. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy dziennika, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły – zakładka “ZDALNE NAUCZANIE” i „UCZNIOWIE”
5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
1. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form.
2. W przypadku komunikacji z wykorzystaniem zakładki “ZDALNE NAUCZANIE”  na stronie http://www.soswkrasnystaw.pl/ nauczyciele będą zamieszczali pliki  opisane wg następującego schematu np. (klasa – przedmiot – nazwisko nauczyciela – zadania)
Informacja o publikacji plików będzie przekazywana przez nauczyciela za pośrednictwem dziennika.

Krasnystaw 23.03.2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status