AKTUALNOŚCIUCZNIOWIE

KOLONIE LETNIE 2021 W STEGNIE NAD MORZEM


 

OFERTA WYPOCZYNKU W FORMIE KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2021


Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

 Koszt jaki ponoszą rodzice to TYLKO: 470,00 zł za turnus plus transport (180,00 zł).

 

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2005 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych

opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Rodzice/opiekunowie uczestników zobowiązani są dostarczyć w szczególności:

 1. wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
 2. oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 3. oryginał zaświadczenia z KRUS, zgodne z wyżej opisanymi wymogami,
 4. inne wymagane przez Organizatora oświadczenia,
 5. dokumenty lub oświadczenie rodzica wyjaśniające różnice pomiędzy nazwiskiem dziecka i rodzica – jeśli dotyczy,
 6. Ankietę COVID-19, która musi być podpisana w dniu (z datą) wyjazdu dziecka na kolonie (prosimy przekazać ankietę osobie z kadry w dniu wyjazdu na kolonie).

WSZYSTKIE DOKUMENTY SKŁADANE W ZWIĄZKU Z WYPOCZYNKIEM MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE, NAJLEPIEJ UZUPEŁNIONE DŁUGOPISEM NIEBIESKIM.

 Miejsce wypoczynku:

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny POLAR

Wczasowa 5, 82-103 Stegna

TERMINY TURNUSÓW STEGNA:

 • 5-13.07.2021
 • 18-26.07.2021
 • 07-05.08.2021
 • 6.08-14.08.2021
 • 15.08-23.08.2021

DANE ORGANIZATORA:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, ul. Kickiego 35, 22-300 Krasnystaw,

Biuro i adres do korespondencji w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300

Krasnystaw

Tel./fax. do biura: (82) 576 14 16, 579 525 627, 502 355 901, 516 060 965, 531 846 808

e-mail: kolonie.sil.krasnystaw@gmail.com

 Strona SIL na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-

Inicjatyw-Lokalnych-w-Krasnymstawie-185247348695362

KOLONIE LETNIE 2021 – świetna zabawa i bezpieczeństwo Twojego Dziecka!

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

Z wyrazami szacunku

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

ANKIETA COVID-19

OŚWIADCZENIE RODO

KARTA KWALIFIKACYJNA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

PROGRAM KOLONII

REGULAMIN WYPOCZYNKU

info: A. Rozwałka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status