Koło sportowe – Koszykówka

Uczestnictwo w zajęciach kształtuje w wychowankach postawę prozdrowotną, ukazuje możliwości zagospodarowania czasu wolnego, dostarcza wielu przeżyć, rozwija zasadę „fair play”
i wdraża do systematycznego uprawiania sportu. Zajęcia sportowe przeznaczone są dla uczniów z gimnazjum, ZSZ i PDP ale przede wszystkim dla tych  którzy  uwielbiają się ruszać i mile spędzać czas poza domem i ekranem komputera. Na zajęciach  wszechstronnie rozwijamy swój organizm, uczniowie osiągają możliwie najwyższy poziom sprawności fizycznej. Zajęcia pozalekcyjne z piłki koszykowej umożliwiają podniesienie sprawności fizycznej i nabycie umiejętności techniczno – taktycznej z zakresu koszykówki.

Zadaniem kółka sportowego jest „zarażanie” dzieci pasją do  aktywności fizycznej. Nie wynik sportowy jest najważniejszy ale  znalezienie pasji i talentu wśród jak największej ilości dzieci to podstawowe zadanie tych zajęć.

CELE GŁÓWNE:

  1. Poznanie przez ucznia własnych uzdolnień motorycznych oraz możliwości ich rozwijania.
  2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
  3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
  4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i współdziałania w grupie.
  5. Wzbogacenie uczniów w wiadomości dotyczące przepisów gier sportowych.
  6. Nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki.

Opiekun: Paweł Czystowski
Miejsce spotkań: sala gimnastyczna, boisko szkolne, siłownia.