Koło plastyczne 

W zajęciach uczestniczą wychowankowie internatu z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Celem zajęć jest rozbudzenie przyjemności tworzenia, wrażliwości na kolor oraz odkrywanie własnych możliwości artystycznych.

Opiekun koła: Izabela Kowalczyk