Koło kreatywnych uczniów „Nuda się nie uda”

NUDA

Koło kreatywnych uczniów „Nuda się nie uda”
skierowane jest do uczniów, którzy pragną rozwijać swoją kreatywność, doskonalić swoje uzdolnienia i zainteresowania. W ramach koła odbywają się zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczno-ruchowe i teatralne. Uczniowie mają możliwość do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych (malują, rysują, wycinają, wyklejają), śpiewają, słuchają różnorodnej muzyki, a także wcielają się w nowe role poprzez zabawy w teatr.

Opiekunowie: Ewa Kostrzanowska i Edyta Żebrowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status