Koło kreatywnych uczniów „Nuda się nie uda”

NUDA

Koło kreatywnych uczniów „Nuda się nie uda”
skierowane jest do uczniów, którzy pragną rozwijać swoją kreatywność, doskonalić swoje uzdolnienia i zainteresowania. W ramach koła odbywają się zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczno-ruchowe i teatralne. Uczniowie mają możliwość do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych (malują, rysują, wycinają, wyklejają), śpiewają, słuchają różnorodnej muzyki, a także wcielają się w nowe role poprzez zabawy w teatr.

Opiekunowie: Ewa Kostrzanowska i Edyta Żebrowska