Kolo edukacji regionalnej

Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej – „Mój region, moja ojczyzna”
W zajęciach uczestniczą wychowankowie internatu z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. W trakcie zajęć podopieczni poszerzają wiedzę o kulturze własnego regionu, poznają otaczającą przyrodę oraz uczestniczą w życiu lokalnym. Podopieczni rozwijają wartości rodzinne i postawy patriotyczne.
Zakres koła obejmuje spacery, wycieczki, wyjścia do Muzeum oraz ośrodków kultury miasta Krasnegostawu.

Opiekun: Karolina Micewicz