KOŁO PRZYRODNICZE

W Zajęciach koła przyrodniczego uczestniczą uczniowie klas IV, V i VI szkoły podstawowej.

Na spotkaniach poszerzamy wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, prowadzimy obserwacje i doświadczenia.
Zapraszamy chętnych uczniów.

Opiekunem Koła: Lucyna Oleszek.