KOŁO PLASTYCZNE „MALI ARTYŚCI”

 „Mali artyści” to koło plastyczne dla dzieci z klas I-III u.s. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie. Treści programu przyczyniają się do rozwijania aktywności poznawczej dzieci przez organizowanie warunków do prowadzenia działań plastycznych, technicznych i konstrukcyjnych, rozwijania wyobraźni i zainteresowań dzieci, czerpania radości ze swobodnej ekspresji w twórczości plastycznej.

Koło plastyczne proponuje:

zabawy plastyczne, techniczne i konstrukcyjne z wykorzystaniem:

  • rysowania kredką świecową, pastelową, mazakiem, kredą, węglem
    na różnych rodzajach papieru: kartonie, tekturze, papierze ściernym, szkle;

  • malowania farbami plakatowymi, klejowymi, akwarelami
    na różnorodnym materiale;

  • wycinanek;

  • wydzieranek;

  • stemplowania;

  • modelowania w masach plastycznych;

zajęcia z udziałem rodziców i zaproszonych gości.


opiekun koła: Monika Kiszczak