KOŁO PLASTYCZNE „MALI ARTYŚCI”

 „Mali artyści” to koło plastyczne dla dzieci z klas I-III u.s. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie. Treści programu przyczyniają się do rozwijania aktywności poznawczej dzieci przez organizowanie warunków do prowadzenia działań plastycznych, technicznych i konstrukcyjnych, rozwijania wyobraźni i zainteresowań dzieci, czerpania radości ze swobodnej ekspresji w twórczości plastycznej.

Koło plastyczne proponuje:

zabawy plastyczne, techniczne i konstrukcyjne z wykorzystaniem:

  • rysowania kredką świecową, pastelową, mazakiem, kredą, węglem
    na różnych rodzajach papieru: kartonie, tekturze, papierze ściernym, szkle;

  • malowania farbami plakatowymi, klejowymi, akwarelami
    na różnorodnym materiale;

  • wycinanek;

  • wydzieranek;

  • stemplowania;

  • modelowania w masach plastycznych;

zajęcia z udziałem rodziców i zaproszonych gości.


opiekun koła: Monika Kiszczak

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status